Preview Mode Links will not work in preview mode

Miild Talk (show)

Apr 2, 2020

I denne episode af Miild Talk (show), som er optaget i Oktober 2019, taler vi med en dengang nyansat Ann-Sofie, som er en del af Miild familien. Hun er nemlig vores video journalist. Derudover har Ann-Sofie selv to podcasts, Det spirituelle hjørne og Astrologisk Salon.

Vi har stillet Ann-Sofie 16 spørgsmål for at...