Preview Mode Links will not work in preview mode

Miild Talk (show)

Jan 22, 2020

I denne episode lærer vi Line Friis meget bedre at kende igennem en række spørgsmål og en "hvad vil du helst" quiz.